Ett EU som håller sig inom politikens gränser


Magnus Kolsjö

Jag är 47 år och bor i Kallhäll nordväst om Stockholm. Mitt EU är ett EU som fokuserar på de stora frågorna kring framtiden som klimatet, vår gemensamma säkerhet och hur digitaliseringen förändrar samhället. Det är ett EU som är starkt där vi var för sig är svaga men som låter oss växa på egen hand där nationalstaten eller andra gemenskaper erbjuder ett bättre sammanhang för att lösa en fråga.


Rusta för framtiden

Forkning och digitalisering

Europa får inte halka efter USA och Kina vad gäller ny teknik som artificiell intelligens, robotisering och blockkedjor. därför måste mer av EUs budget gå till forskning och utveckling. En av utmaningarna som EU måste överbrygga är att det finns 24 officiella språk i EU. Utan EUs stöd till forskning och utveckling riskerar flera av språken att hamna utanför när det utvecklas nya digitala tjänster.

Gemensamt ansvar

Migration och säkra gränser

EU behöver en grannlands- och biståndspolitik som bidrar till att skapa framtidshopp i de länder människor flyr ifrån. Denna måste kombineras med en rättssäker gemensam asylpolitik med målet att asylansökan ska göras i EU, inte i enskilda medlemsstater. Vi behöver också satsa mer resurser för att tillsammans ta ansvar för EUs yttre gräns på ett bättre sätt än idag. 

Klimat för tillväxt

Trygg och ren energi

En trygg och stabil försörjning av ren energi är viktigt både för att klara klimatutmaningen, skapa goda förutsättningar för tillväxt och kapa EUs beroende av rysk naturgas. Enbart förnyelsebar energi kommer inte räcka för att klara de utmaningar vi står inför. EU måste också skapa förutsättningar för ny kärnkraft genom satsningar på forskning och utveckling av nya typer av reaktorer.